การตรวจราชการและข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

** คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปใหญ่**

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

นายทวีรัตน์ นาคเนียม นายสมชาย อุดมโชค และนายนพพร รัตนวัย ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ร่วมเข้าเฝ้าฯ ในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ.พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอฝาง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน