การตรวจราชการและข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือนธันวาคม 2559

** คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปใหญ่**

นายวุฒิชัย เจนวิริยะกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอธัญบุรี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................

นายวุฒิชัย เจนวิริยะกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................

นายวุฒิชัย เจนวิริยะกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................

นายวุฒิชัย เจนวิริยะกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................

นายทวีรัตน์ นาคเนียม ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางเชียงราย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอเทิง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................