การตรวจราชการและข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือนสิงหาคม 2559

** คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปใหญ่**

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรม กรมราชทัณฑ์

พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการกรณีปกติครั้งที่ 2/2559 เรือนจำเขต 17

เพื่อส่งมอบนโยบายและแนะแนววิธีปฏิบัติ อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังกับเจ้าหน้าที่

ณ. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรม กรมราชทัณฑ์

พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการกรณีปกติครั้งที่ 2/2559 เรือนจำเขต 17

เพื่อส่งมอบนโยบายและแนะแนววิธีปฏิบัติ อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังกับเจ้าหน้าที่

ณ. เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายสรสิทธิ์ จงเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

ได้เป็นตัวแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ให้เป็นประธานเปิดพิธีการจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์

โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 200 คน จากเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ และสำนัก/กองในกรมฯ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและนำความรู้กลับไปดำเนินการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของกรมฯในปัจจุบัน ณ โรงแรมริมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

นายสรสิทธิ์ จงเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม พร้อมผู้ตรวจราชการกรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

เข้าร่วมอวยพร นายนิมิต ทัพวนานต์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559

 

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรม กรมราชทัณฑ์

พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการกรณีปกติครั้งที่ 2/2559 เรือนจำเขต 17

เพื่อส่งมอบนโยบายและแนะแนววิธีปฏิบัติ อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังกับเจ้าหน้าที่

ณ. เรือนจำกลางพิษณุโลก เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรม กรมราชทัณฑ์

พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการกรณีปกติครั้งที่ 2/2559 เรือนจำเขต 17

เพื่อส่งมอบนโยบายและแนะแนววิธีปฏิบัติ อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังกับเจ้าหน้าที่

ณ. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรม กรมราชทัณฑ์

พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการกรณีปกติครั้งที่ 2/2559 เรือนจำเขต 17

เพื่อส่งมอบนโยบายและแนะแนววิธีปฏิบัติ อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังกับเจ้าหน้าที่

ณ. เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรม กรมราชทัณฑ์

พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการกรณีปกติครั้งที่ 2/2559 เรือนจำเขต 17

เพื่อส่งมอบนโยบายและแนะแนววิธีปฏิบัติ อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังกับเจ้าหน้าที่

ณ. เรือนจำอำเภอหล่มสัก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายสรสิทธิ์ จงเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมราชทัณฑ์

พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการกรณีปกติครั้งที่ 2/2559 เรือนจำเขต 14

ณ. เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายสรสิทธิ์ จงเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมราชทัณฑ์

พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการกรณีปกติครั้งที่ 2/2559 เรือนจำเขต 14

ณ. เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายสรสิทธิ์ จงเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมราชทัณฑ์

พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการกรณีปกติครั้งที่ 2/2559 เรือนจำเขต 14

ณ. เรือนจำกลางสุรินทร์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------