การตรวจราชการและข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

*** คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปใหญ่ ***

ท่านนิมิต ทัพวนานต์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานการประชุม

คณะอนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำกรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2560 ณ.ห้องประชุมอธิบดี ชั้น 2

...........................................................................................................................

นายสุทธิศักดิ์ ร่าหมาน ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา

อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................

นายสุทธิศักดิ์ ร่าหมาน ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา

อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................

นายสุทธิศักดิ์ ร่าหมาน ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา

อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................

นายสุทธิศักดิ์ ร่าหมาน ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา

อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................