การตรวจราชการและข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือนมกราคม 2560

** คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปใหญ่ ***

 

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมทัณฑสถานห้วยโป่ง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา

อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา

อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมสถานกักกขังกลางจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา

อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา

อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา

อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา

อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................

นายวุฒิชัย เจนวิริยะกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้รับมอบหมายจาก นายวสันต์ สิงคเสลิต รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์

เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำปี พ.ศ.2560

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560

ณ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี

นายทวีรัตน์ นาคเนียม ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา

อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................

นายวุฒิชัย เจนวิริยะกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

และนายนพพร รัตนวัย ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมเจ้าหน้าที่

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบกำหนดสตมวาร (100วัน)

ในวันสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยมี นายวสันต์ สิงคเสลิต รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธี

........................................................................................................................................................................................

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา

อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางอุดรธานี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา

อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา

อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................

นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา

อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................