การตรวจราชการและข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือนเมษายน 2560

*** คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปใหญ่ ***

นายสุทธิศักดิ์ ร่าหมาน ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา

อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................

นายสุทธิศักดิ์ ร่าหมาน ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางชลบุรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา

อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................

นายสุทธิศักดิ์ ร่าหมาน ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมทัณฑสถานหญิงชลบุรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา

อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................

นายสุทธิศักดิ์ ร่าหมาน ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำพิเศษพัทยา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา

อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................

นายสุทธิศักดิ์ ร่าหมาน ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางระยอง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

เพื่อส่งมอบนโยบายพร้อมรับฟังปัญหา

อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

............................................................................................................................................................

นายวุฒิชัย เจนวิริยะกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักผู้ตรวจราชการกรม

เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางปฏิบัติการให้ - การรับของขวัญ

และผลประโยชน์ของกรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักทัณฑปฏิบัติ

...........................................................................................................................................................................