การตรวจราชการและข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือนเมษายน 2560

** คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปใหญ่ ***

นายวุฒิชัย เจนวิริยะกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักผู้ตรวจราชการกรม

เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางปฏิบัติการให้ - การรับของขวัญ

และผลประโยชน์ของกรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักทัณฑปฏิบัติ

...........................................................................................................................................................................