สำนักผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

วันที่ 22 กันยายน 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักนักผู้ตรวจราชการกรม เข้าแสดงความยินดีกับ นายนิมิต  ทัพวนานต์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสไปรับตำแหน่งใหม่

   

 

ตรวจราชการเรือนจำกลางนครพนม

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 นายสมชาย  อุดมโชค  ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์  เข้าตรวจพื้นที่ กรณีปกติ พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางนครพนม

ตรวจราชการเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 นายสมชาย  อุดมโชค  ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์  เข้าตรวจพื้นที่ กรณีปกติ พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร

 

ตรวจราชการเรือนจำจังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 นายสมชาย  อุดมโชค  ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์  เข้าตรวจพื้นที่ กรณีปกติ พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสกลนคร

ตรวจราชการเรือนจำอำเภอเทิง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายสมชาย  อุดมโชค  ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์  เข้าตรวจพื้นที่ กรณีปกติ พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอเทิง

 

ตรวจราชการเรือนจำจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายสมชาย  อุดมโชค  ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์  เข้าตรวจพื้นที่ กรณีปกติ พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางเชียงราย

ตรวจราชการเรือนจำกลางเชียงราย

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายสมชาย  อุดมโชค  ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์  เข้าตรวจพื้นที่ กรณีปกติ พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางเชียงราย