สำนักผู้ตรวจราชการกรม

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักนักผู้ตรวจราชการกรม เข้าแสดงความยินดีกับ  พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์ ซึ่งเดินทางเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ วันแรก

สำนักผู้ตรวจราชการกรม

วันที่ 22 กันยายน 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักนักผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (นายนิมิต ทัพวนานต์)

   

 

ตรวจราชการเรือนจำกลางนครพนม

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 นายสมชาย  อุดมโชค  ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์  เข้าตรวจพื้นที่ กรณีปกติ พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางนครพนม

ตรวจราชการเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 นายสมชาย  อุดมโชค  ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์  เข้าตรวจพื้นที่ กรณีปกติ พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร