ตรวจราชการกรณีปกติ ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 21 ธันวาคม 2560  นางสาวบุษบา  เกตุอุดม  ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์  เข้าตรวจราชการกรณีปกติ  ณ  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

ตรวจราชการกรณีปกติ ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 20 ธันวาคม 2560  นางสาวบุษบา  เกตุอุดม  ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์  เข้าตรวจราชการกรณีปกติ  ณ  ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

ตรวจราชการกรณีปกติ ณ เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 20 ธันวาคม 2560  นางสาวบุษบา  เกตุอุดม  ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์  เข้าตรวจราชการกรณีปกติ  ณ  เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา

ตรวจราชการกรณีปกติ ณ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นางสาวบุษบา เกตุอุดม  ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์  เข้าตรวจราชการกรณีปกติ ณ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา